38

Είναι η φωνή που ακούω, είναι τα γράμματα που εμφανίζονται στην οθόνη, η αλληλογραφία που ανταλλάζουμε. Fiction or not. 

Στο Χαλάνδρι δεν έχουμε ζωή.

ντισκάς

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s