40

Να με αφήσετε ήσυχη. Δε θέλω τη φασαρία σας, το θόρυβό σας, ν’ ακούω την αναπνοή σας. Ούτε να την νιώθω στο χώρο. Αν γίνεται, σας παρακαλώ, σταματήστε και ν’ αναπνέετε γύρω μου. Θέλω να ακούω μόνο τον χτύπο της καρδιάς μου. Γίνεται;

Παρατήστε με όλοι ήσυχη. Με τις λόξες σας και τα καπρίτσια σας. Με τις αφορμές που γίνονται αιτίες. 

ντισκάς

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s