50

Έχω δύο φακελάκια: accepted και rejected.

Έχω κι ένα τρίτο: pending. Αυτό το τρίτο λυπάμαι περισσότερο.

Τα φακελάκια έχουν γραπτά, έχουν φίλους, έχουν σχέσεις, έχουν σχέδια. 

Κι αυτό το pending φακελάκι δεν ξέρει που ανήκει, τί είναι, τί θα γίνει: accepted / rejected. 

Έχει εμένα.

ντισκάς

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s