74

– Γεια σας.
– Γεια σας. Τι θα θέλατε;
– Κάποιον υπεύθυνο.
– ΕΓΩ είμαι υπεύθυνος. Τι θα θέλατε;
– Θέλω έναν Υ-ΠΕΥ-ΘΥ-ΝΟ.