38

Είναι η φωνή που ακούω, είναι τα γράμματα που εμφανίζονται στην οθόνη, η αλληλογραφία που ανταλλάζουμε. Fiction or not. 

Στο Χαλάνδρι δεν έχουμε ζωή.

Happy 65th Birthday David Bowie

Let’s sway you could look into my eyes, let’s sway under the moonlight, this serious moonlight.

And imagine, someone in the Guardian actually wrote that this is mediocre:

One of the inbuilt problems with any David Bowie biography is how to broach the long decline that began with the mediocre Let’s Dance album in 1983 and continues to this day.